Tap-to-click под Debian

Поради някаква неясна за мен причина един ден ми изчезна тапинга на лаптопа. По-долу ще се срещнете с вариантите, които открих за завръщането му.

Вариант 1: Quickfix

Изпълнявате

xinput list

и виждате кое е id-то на Synaptics-a. При мен е 10.
След това изпълнявате

xinput list-props 10

и виждате кой номер е пропъртито Tap Action. При мен е 268.

И последната команда е

xinput set-int-prop 10 268 8 2 3 0 0 1 0 0

Нека споменем и очевидното: за да ви се получат нещата, в по-горните примери трябва да заместите стойностите в зелено и червено с вашите.

Вариант 2: Permanent solution

Към конфигурационния файл на Xorg за Synaptics-a добавяте

Option “TapButton1” “1”
Option “TapButton2” “2”
Option “TapButton3” “3”

Под Debian този файл е /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf

Това е!

Leave a Comment

Enter the text from the image below