Category Archives: SSL

Как да генерираме SSL ключ и сертификат на Apache2 под Debian Lenny

Ето едно кратко, но достатъчно обяснение как можем да си генерираме отново SSL ключа и сертификата на Apache 2 сървър ако той работи на Debian Lenny.

Самоподписаният сертификат, използван по подразбиране от Apache 2, се нарича snakeoil. Генерира се на база името на сървъра, така както го виждаме с командата hostname -f . Файловете са съответно /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem и /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key . Ето как можете лесно да ги генерирате отново в случай на смяна на името на сървъра или поради някоя друга неотложна нужда : Read more »