Какво?

Такова. : ) Това е един непретенциозен WordPress, чиито замисъл е да помага на всеки, който се мъчи с неща, над които вече съм се мъчил.

След дълги години на безжалостно експлоатиране на мрежата най-сетне удари часът да стана добър. Започвам и аз да помагам на хората в неравностойно положение, на изтерзаните души имащи неотложна нужда от упътване, наставление или от приближаваща светлина в края на тунела. Пък биля тя и от фар на влак.